museum voor
     modelvliegtuigen
home
welke modellen staan er
giften
geschiedenis
fotoalbum
en verder nog
geschiedenis van
de luchtvaart
linken pagina

 

DE GESCHIEDENIS VAN HET MUSEUM

 

De verzameling vliegtuigen waarover het museum beschikt, is ontstaan in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw.
Het idee van dit museum ontstond begin jaren 90. De verzameling vliegtuigen omvatte toendertijd zo'n 250 stuks en de mogelijkheid om deze goed te presenteren ontbrak, eenvoudigweg omdat er een ruimtegebrek was.

De gedachte was:

  • een ruimte zoeken
  • zelf een ruimte creëren
Uiteindelijk is het 'zelf een ruimte creëren' geworden.

Eind 1996 zijn de voorbereidingen van de bouw begonnen en op 1 april 1998 was de ruimte gereed. In september van datzelfde jaar heeft het museum voor het eerst zijn deuren voor het publiek open gesteld. Een impressie van deze activiteiten treft u in het hoofdstuk >fotoalbum< aan.


In de loop van de jaren zijn diverse speciale tentoonstellingen gehouden.
Zo is er in 2002 een overzichtstentoonstelling van alle vleugelvliegtuigen van de Marine Luchtvaart Dienst geweest ter gelegenheid van het 85 jarig jubileum van deze dienst.

In 2003 is er een tentoonstelling gehouden van Nederlandse vliegtuigbouwers en -ontwerpers bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de luchtvaart. Tevens bestond het museum in dit jaar 5 jaar.
Bij gelegenheid hiervan is het museum een collage aangeboden welke een aantal vaste bezoekers van het museum hadden vervaardigd en die de modelbouw ook een warm hart toedragen.

In 2006 is er speciale aandacht geschonken aan vliegtuigen welke een dierennaam voeren en voerden. Deze show vond plaats onder de naam 'the Air Zoo'.

Tijdens de jaarwisseling van 2006-2007 is het gedenkwaardige feit gevierd dat er op dat moment meer dan 500 vliegtuigen in het vaste bestand van het museum stonden opgesteld.

Medio 2007 werden wij verblijd met de aanwinst van een groot aantal vliegtuigen, waardoor de verzameling fors is uitgebreid.


2008; het jaar dat het museum 10 jaar bestaat.....

Bij gelegenheid van dit bijzondere feit heeft de bekende Nijmeegse luchtvaartschilder de Hr. G.Kok, het museum een van zijn schilderijen aangeboden.

Er is deze keer geen spectaculaire show of aktiviteit georganiseerd. Wel een ingrijpende wijziging in de inrichting.
Tot deze tijd was een groot deel van het tentoongestelde ondergebracht in de vitrines zoals is te zien op de foto hiernaast,

Nu zijn deze vervangen door vitrines zoals hier is te zien. Hierdoor komt de verzameling nog beter tot zijn recht en kan de bezoeker alles nog beter in ogenschouw nemen.
Tevens is hiermee meer ruimte gecreëerd om uitbreidingen in de toekomst in onder te brengen.


Het jaar 2010 is een bijzonder jaar voor ons geweest.
Naast het feit dat het aantal toestellen in het museum de 700 heeft overschreden, zijn wij door donaties in het bezit gekomen van het nooit afgebouwde Duitse vliegkampschip de 'Graf Zeplin' met de bijbehorende jagers.
Bovendien zijn een groot aantal vliegtuigen, zoals deze tijdens de Spaanse Burgeroorlog hebben gevlogen, aangeboden. Ook hier hebben wij speciale aandacht aan geschonken.


2011

Het jaar 2011 was nog maar heel kort; toch viel er al snel iets te melden.
Er is ons namelijk een groot aantal zéér exclusieve vliegtuigmodellen geschonken waaronder véél van de Nederlandse vliegtuigbouwers Fokker en Koolhoven. Van deze laatste zijn er diverse modellen uit zowel zijn Britse als zijn Nederlandse tijd.


Medio 2012 werd het museum opnieuw een groot aantal modellen aangeboden; ditmaal veel Fokker vliegtuigen.

   

Hierdoor zijn nu bijna alle vliegtuigen van de vliegtuigbouwer / ontwerper Fokker in het museum aanwezig.
Alleen ontbreekt onder andere de 'SPIN' nog. Wie helpt?

 

2013; Eindelijk, hij is in het museum gearriveerd, de Vickers Valiant. De Valiant was de eerste van de drie zg. V-Bombers welke in Groot Brittannië waren ontwikkeld om strategiesche kernwapens af te werpen, maar zijn als zodanig (gelukkig) nooit ingezet. De andere twee zijn de Avro Vulcan en de Handley Page Vicktor. De Valiant is gebruikt bij proeven met het afwerpen van kernwapens en de Vulcan is als bommenwerper ingezet geweest terwijl de Vicktor later is omgebouwd tot tankvliegtuig. Alle toestellen van deze drie types zijn inmiddels verschroot; alleen één Vulcan is bewaard gebleven en is inmiddels weer vliegwaardig.

Feest bij onze Koninklijke Luchtmacht! Het honderd jarig bestaan werd op 14 en 15 juni op de luchtmachtbasis Volkel groots geviert. Ook het museum mocht daarbij aanwezig zijn en had een mooie stand ingericht.
Hierbij een kleine impressie van de stand.


Vooral de jeugd had veel belangstelling.


Begin 2014 werd het museum een prachtig model aangeboden van de enorme Handley Page HP-42 waarmee omstreeks 1930 de transatlantische luchtverkeerslijnen werden onderhouden.

Van half september tot eind december heeft het museum een vitrine ingericht in het "ROZET" gebouw in Arnhem op de bovenste verdieping bij de bibliotheek, dit in het kader van bijzondere verzamelingen.          2015

    Het begin van het nieuwe jaar 2015 laat duidelijk zien hoe het museum in beweging is en steeds verder groeit

het jaar 2008
het jaar 2015


Het noodlot heeft toegeslagen.
Tijdens het open zijn op 8 februari werd geconstateerd dat de verlichting in de vitrines niet optimaal functioneerde.
Toen na sluitingstijd het euvel werd verholpen, stortte een glazen plaat omlaag en sleurde daarbij een aantal vliegtuigen mee.

Getroffen zijn:

Dit is het overzicht van alle brokstukken nadat deze geborgen waren
en de de ravage was opgeruimd.
Het grote werk en gepuzzel kan beginnen.
Duidelijk zijn de open plaatsen te zien waar de toestellen hebben gestaan.


Maar gelukkig zijn er ook opgewekte voorvallen te melden. Zo werd er halfweg het jaar het museum een grote partij toestellen aangeboden.
In deze verzameling bevinden zich veel exclusieve toestellen, maar deze toestellen behoeven wel enig onderhoud.
Na gereed zullen deze in de verzameling worden opgenomen en in het museum te zien zijn.
      
    Dit is een klein gedeelte van de verzameling welke de komende maanden aan de verzameling wordt toegevoegd.


   In augustus zijn reeds de eerste 3 toestellen in het museum geplaatst. De rest zal spoedig volgen.          2016

    Januari 2016   Terugkijkend op het jaar 2015 laat duidelijk zien hoe het museum nog steeds in beweging is en steeds verder groeit. Zo zijn er het afgelopen jaar 61 nieuwe modellen aan de verzameling van het museum toegevoegd, waarvan alleen al in het laatste kwartaal van 2015; 30 nieuwe modellen aan de verzameling werden toegevoegd.

    Juni 2016       Zo halfweg het jaar kunnen we constateren dat het museum nog steeds goed in beweging is. Na restauratie van veel van de geschonken toestellen zijn in het museum het afgelopen half jaar, 42 nieuwe modellen in de verzameling opgenomen.

    December 2016       Aan het eind van het jaar komt altijd iedereen aan met lijstjes, maar ik hou niet van lijstjes. Maar toch kom ik er niet onder uit!
Waren er in de eerste helft van het jaar al 42 nieuwe modellen aan de verzameling toegevoegd, in de tweede helft van het jaar zijn daar nog eens 33 modellen aan toegevoegd. Hierdoor is het aantal nieuwe modellen dit jaar met 75 stuks uitgebreid !!
En er zullen de komende tijd zeker nog vele volgen! De verzameling zal hierdoor nog kompleter worden.

    Ook heeft het museum het afgelopen jaar bij diverse evenementen zijn gezicht kunnen laten zien
     d.m.v. een presentatie van een deel van haar collectie.


          2017

    Januari 2017   De wens uit 2012 is in vervulling gegaan! Reeds bij de eerste dag dat het museum in 2017 open was is de Fokker 'SPIN' in het museum geland !!!

    Juni 2017       Omdat het steeds meer dringen werd voor een plaatsje is halfweg het jaar
een nieuwe vitrine in gebruik genomen om de grote toevloed van modellen     
een onderdak te geven.


          2018

    Januari 2018   Het lijkt dat de geschiedenis uit 2017 zich weer herhaald.
Landde vorig jaar januari de Fokker 'SPIN' in het museum,
nu is er een kleurrijke en kostbare uitvoering van
een Fokker Friendship het museum binnen gevlogen,
terwijl dit type bijna overal is uitgefaseerd!
          


    Mei 2018       Na vele maanden werk is er een nieuwe pagina aan deze site toegevoegd, namelijk 'De geschiedenis van de luchtvaart'.
Deze pagina bevat veel wetenswaardigheden over de geschiedenis van de luchtvaart van het vroege begin tot heden.
Er is wel veel Amerikaans nieuws bij, maar ook veel Europees nieuws.


    September 2018     Deze maand vierde het museum haar 20 jarig jubileum.
Daarom werd vanaf september de expositie gehouden met de naam:

                  'Vleugels uit het Verleden'

Deze expositie omvatte bijna alle vliegtuigen welke ooit het luchtruim hebben gekozen.
Zoals de Kitty Hawk waarmee de gebroeders Wright in 1903 het tijdperk van de luchtvaart inluidden tot de meest moderne Stealth-straaljager.
Maar ook beroemde vliegtuigen zoals de Dakota, de Constallation en de Concorde.
Ook bekende vliegtuigen uit de 2e Wereld oorlog zoals de Spitfire, de Mustang, het Vliegend Fort, de Lancaster en nog vele anderen. Allemaal pareltjes uit de geschiedenis van de luchtvaart.
Ook aan de luchtlandingen van Market Garden uit 1944 was aandacht besteed.

    December 2018       Zo aan het eind van het jaar kunnen we met een goed gevoel teruglijken op een zeer geslaagd jaar.
In de loop van het afgelopen jaar zijn weer veel modellen aangeboden waarmee we de verzameling konden uitbreiden of mooier maken
door modellen te verwisselen met betere uitvoeringen. Hierdoor is het aantal toestellen aanzienlijk uitgebreid en mooier geworden !!
De komende tijd zullen er zeker nog vele volgen! De verzameling zal hierdoor nog kompleter worden.

    Ook heeft het museum het afgelopen jaar bij diverse evenementen zijn gezicht kunnen laten zien
     d.m.v. een presentatie van een deel van haar collectie.


          2019

    Februari 2019  De afgelopen maanden is hard gewerkt om deze website uit te breiden. Zo zijn er veel nieuwe foto's op de site bij gekomen.

    14 - 15 Juni 2019  Opnieuw waren we tijdens de Luchtmachtdagen, welke dit jaar werden gehouden op de vlb. Volkel, aanwezig waarbij wij een deel van onze collectie
aan het publiek konden laten zien. Hierbij kregen we veel waarderende reacties.

  

 

    1 September 2019  Op deze dag zijn wij aanwezig geweest bij de herdenking van 75 jaar Market Garden in Oirschot.
Wij hebben op de Markt een stand gehad met de modellen uit het museum.
Het was een zeer geslaagde dag.

    10 november 2019 
Hoog bezoek in het vliegtuigmuseum.

Dit was een zeer bijzondere dag voor het museum. Op deze dag werd een bijenkomst gehouden in het Truus Mast-parkje in Nijmegen,
ter gelegenheid van de 75 jarige herdenking van de bevrijding van Nijmegen. Op deze plaats waar zich tijdens de 2e wereldoorlog
het voormalige 'Sportfondsenbad' bevond, zijn tijdens de Duitse beschietingen op de stad, 2 Amerikaanse militairen en de cassière, Truus Mast,
om het leven gekomen. Dit parkje bevindt zich tegenover het museum.
Onder de vele genodigden bevonden zich naast de Hr.Bruls, burgemeester van Nijmegen, ook de Hr. Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur
in Nederland en de Amerikaans Militair Attaché in Nederland.
Na afloop van deze herdenking werd er een bezoek gebracht aan het vliegtuigmuseum.

        
      
      Bij foto 3 vlnr. Ton Meijer, Hr.Mooi, Hr.Hoekstra, Hr.Bruls.

De heer Hoekstra was zeer geïntresseerd en erg enthousiast over de verzameling in het museum. Zijn uitspraak was steeds: ¨amazing, amazing, amazing¨.
Ook burgemeester Bruls was heel verrast dat er in zijn stad zo'n mooi en leuk museum was dat zo veel herinneringen uit zijn jeugd boven haalde.

 


     2019 was weer een zeer mooi en succesvol jaar     
en de verzameling is verder uitgebreid.          2020

    Februari 2020  De afgelopen maanden is hard gewerkt om deze website uit te breiden. Zo zijn er veel nieuwe foto's in het 'fotoalbum' bij gekomen.

    April 2020  Ook het museum is geraakt door het corona-virus en heeft de deur moeten sluiten.
Maar we hebben niet stil gezeten. We hebben opnieuw zeer veel foto's bijgeplaatst in het fotoalbum onder 'diverse modellen'.

    Juni 2020  Gelukkig is het museum deze maand weer open gegaan. Maar wel onder bepaalde voorwaarden.
Zo mogen er niet meer dan 5 bezoekers binnen. Houd u dus aan de richtlijnen in deze coronatijd.

    December 2020  Het was me het jaartje wel door het corona virus. Hierdoor zijn we 2 maanden gesloten geweest.     
Wel is de verzameling verder uitgebreid met diverse mooie toestellen.


          2021

    Januari 2021  We zijn het nieuwe jaar goed begonnen!
Door de corona was het museum al meteen de eerste maand gesloten!
Wat brengt het nieuwe jaar ons nog meer?

    Mei 2021  Het museum is nog steeds gesloten.
Daarom hebben we andere aktiviteiten gedaan en hebben we weer zeer veel foto's bijgeplaatst in het fotoalbum onder 'diverse modellen'.
Dit is het bekijken zeer zeker waard.


top Om terug naar boven te gaan

Welke modellen zijn wanneer in het museum gearriveerd


     In het museum vinden ook regelmatig bijeenkomsten plaats van de modelbouwvereniging IPMS,
     een afkorting welke staat voor International Plastic Modellers' Society.